streda, 10. októbra 2007

V ZAJATÍ ROCKOVEJ HUDBY


Kto ma odvahu povedat Ze dnesna tak velmi popularna

beatova a rockoá hudba, nie je dobré? A do má vlastne

hudba spolocne s Bozimi prikazaniami?

Je to otazka hodena do vákua.

V Bozom Slove je napisane: "Naplnujte sa Duchom, baviac sa

medzi sebou zalmarni, chválospevmi a duchovny'mi piesnami!

V duchu svojom spievajte a hrajte Pánovi...!" (Ef 5, 18-19).

Hudba je inspirovana duchom, rozhodujúce je teda vediet, akym.

Saul posadnuty zlym duchom, sa miernil ked pocul Davida

hrat na harfe, pretoze David hral a spieval piesne plné Bozieho

Ducha (1 Sam 16,23)

.Rozhodujuce predsa nie su slova, texty

piesni, ale za nimi stojaci duch.

Preto Svate Pismo hovori o hrania spievani a hrani v spolodenstve:" Naplnujte sa Duchom...".

Znamena to teda, Ze aj ked texty piesni obsahuju krestanske

prvky, ale ich melodia je poznacena nedobrym duchom, taketo

piesne nemaju duchovne pozehnanie.

Svedkovia isteho mladeznickeho stretnutia rozpravali:

Biblicke posolstvo o Jezisovi bolo odovzdane jasne a dobre.

Mladez pocuvala s otvorenými srdciami... Potom nastupila

hudobna skupina a stovky mlady'ch vtedy podlahli nahlej

premene, ked sa chvejuc na celom tele uplne

oddali tymto rytmom.

Vsetko sa to skondilo nehanebnym

chaosom a zasiate zrno Bozieho slova boli podupane..

Co je vsak skutocnou podstatou tejto "tvrdej hudby

horucich rytmov", ktora sa predava dasto aj v krestanskom''

obale? Jedna Studentka povedala:

"Ked som pocuvala tuto

hudbu, citila som, ako sa vo mne uvolnuje zlost a akasi

Ziadostivost, co vo mne vyvolavalo pocity frustracie a zmetku.

Vtedy som dlhsi cas nebola schopna jasne mysliet a poriadne

pracovat..." Viaceri tvrdia, Ze inspiracia touto hudbou prinasa

narast agresivity, vzbury a rozne druhy odporu k autoritam

ako aj sexualnu bezuzdnost .

Isty american, clen bandy,rozpraval o posobeni hudby pri ich lupeznych vypravach

"Vtedy sme pocuvali divoke rockove kazety, zvlast

s psychodelickou hudbou. Tito hudba nas popudila k divokym

vykonom. Vyskakovali sme z a auta a zacinali sme vykradat

vozidla. Po hodine pocuvania rockovej hudby nebolo nic, co by

sme neboli schopni ukradnut..."

Bob Larson krestansky' spevak a gitarista, ktory tuto

informaciu zverejnil , postrehol, ze:

"Rock and roll je nieco viac,

ako iba druh hudby.

Je rafinovanou mocou, ktora nici(moralku...

Uz sam rytmus, tempo a zvuk rockovej hudby provokuje vzdat

sa vsetkych zabran. Zboznuje sa sloboda a sex...toto potlacuje

rozum a vyvolava stav mravnej lahostajnosti a nedostatok'

angazovanosti. Elektronicke posobenie gitar, ktore sprevridzaju 100

neuroticke udery bubnov, vedie k uvolneniu br zd... Najhorsie

na tom je to, i.e tato hudba sa stala nabozenskou hudbou...

Posolstvo rockovy'ch songov, ako aj ich vykonavatelov je

protikresfanske a stoji v protiklade s biblickymi vzormi

Otrasny je fakt, ze tato je hudba, vo velkej miere poznacena

duchom zIa a zyskala vstup ku kresfanskym sferam.

V case prvehofestivalu Sacro-pop na uzemí Nemecka (v novembri 1973 pocas

ktoreho kostol sv. TomaSa v Dusseldorfe tri dni obliehalo okolo

1000 posluchacov, isty spevak a skladatel vyhlasil Ze sa

konecne podarilo vtiahnut do kostola podzemnul hudbu.

"Hudbe

zhora" odzvonilo...

Festival bol zakondenli ekumenickou

poboznostou a v homilii bola proklamovana synteza krestanstva

s marxizmom. Nasledoval "obdiv

PIny hudby a rytmu"a teda akasi

extaza zdola, ku ktorej tato hudba posluchacov vacsinou

dovedie.

Pre novoobratenych pohanov ie vzdy nutne , aby ihned (poznali pravdu)

palili fetise a domace idoly, pricom je nutne, aby sa oslobodili

aj od hudby , ktora k tomu patrí.

Nie je mozne spojit Krista s tym , co je inspirovane jeho nepriatelom . " Aky ie

sulad medzi Kristom a belialom?" Pyta sa Säté Pismo (2Kor 6,

15).

Tuto hudbu ma v rukach satan, ktory nou silne riadi

a pouziva ju k masovemu uchvacovaniu mladeze ako svojej

koristi.

Aj ked pouziva velmi "osvietene dôvody" - o com sme .

uz hovorili - a prijatie tejto hudby sa povazuje za misijnu sluzbu,

treba jasne povedat:

Podla BoZieho Slova sa krestania povinni

Zriect sa takejto hudby, lebo beat a rock a beat ma czdy niedo spolocne

s agresivitou a sexualnymi vasnami, s kliatbou a carami, teda

priamo s niecim pekelnym

Dalej budem hovorit o "hudbe poslednych cias,

Isty misiona r rozpraval, ako reagovali na rockovu hudbu domorodi

krestania, ktorych rodicia bolie este pohanmi.

Preco tyto mlady ludia privolavaju svojou hudbou demonov ? "pytali sa.

Rozpoznavali v nej to iste psychicke pôsobenie, vdaka ktoremu predtym

nadväzovali styk s demonickymi mocnostami tmy .

Tomu, kto v tejto hudbe nechce vidiet zvadzanie, nech si cez tieto fakty

uvedomia odkial tato hudba pochadza.

Potvrdzuju to aj informacie, ze tieto melodie boli a su

Komponovane pod vplyvom alkoholu alebo drog. Niektorí

skladatelia dokonca tvrdia, ze ich dostali po adoracii satana

a ked ho o to prosili.

Napriklad rnuzikaI "Gospell". Zvodca, pouzivajuc texty

Z Evanjelia, zlskal pristup dokonca aj k tym veriacim, u ktorych

teologia, ktora hlasala, ze "Boh je rnrtvy", neprinasala uspech.

Nadviazal v Nom na ich tuzby. Ich zhromazdenia uz,

nepritahovali stojacich v ustrani ich kruhy sa prestavali rozrastat

a aj sami boli unaveni a chybala im radost. Satan im zdovodnil,

ich situaciu diagnozou:

"Ste nemoderni!"

A ponukol im

moderne, atraktivne predstavenie o Jezisovi. Vysmech z Jezisa

a hanobenie Svateho Pisma obalil do lubivej melodie a biblickeho

slova s istymi scenami, ktore podnecuju reflexiu ako aj do zmesi

rozhovorov a urzania Boha.

Veriaci to nadsene kupili, lebo "Gospell" bol

vecerom rozpbtilenia, podac ktoreho bolo dovolene z chuti sa

zasmiat zo i.z artov, komicky'ch situacii a blaznovstiev. Vsetko bolo,.

skryte pod biblickou maskou. Udast bola masova: prisli mlady

i dospeli ktory by sa inak neboli dostali na podobne zhromaZdenie. I

Cim uputaval "Gospell" ,ktori medzidasom obehol cely'

svet a vo viacerych mestach neschadzal z javiska cele roky,

pritahujric tyzdenne tisice ".

Preto prijatie tejto hudby,

ako aj bezstarostne zaoberanie sa nou v krestanskych kruhoch

vytvara obrovske nebezpeci enebezpedie. Môze posluzit pri stavaní mostov

pre zIú hudbu beatovu a rockovu so všetkymi negatívnymi

dôsledkami, ktore môzu viest aZ k ovládaniu duchormeho Zivota

a oddeleniu vernych od Jezisa. Boh nam predsa dava iné

moZnosti vyddvat svedecto JeZiSovi ako aj oslavovat a velebit

Ho spevom a hudbou, ktora je inspirovana Duchom Svätym.

Ako niekedy, tak aj dnes existuju rôzne melodie pochadzajuce

od Ducha sväteho, ktore su nositelom niecoho z oblasti svätosti,

Bozsho sveta.

Takdto melodie nás vedu k adoracii. Vtedy sa

v nas stisuju vselijake zvuky, lebo citime Boziu,pritomnost,

zachytenu v tychto piesnach. Sme akoby nuteny poklaknut, ako

spieva Tersteegen: "Boh je tu pritomny nech sa v nas vSetko

utisi a uprimne sa Mu poklonme...

" Piesne zvelebovania... v nich

zvelebujeme JeZiSa ako BoZieho Baranka mohutnymi chormi,

hodnymi Mu vzdavat chva1u. Tato mohutna a silna hudba je

pLna harmonickych suzvukov a je podstatne ina ako hlasna{

beatova, rockova hudba.

A napokon tvrdy beat a rock je nevhodny' a paradoxny

najmä ked sa spieva o JeZiSovej olaske plnej intimity. piesne

o nebeskej chvale ako blesku vecnosti obsahuju vo svojich

melodiach radost, povahu neba a svätost tohto sveta.

Ani piesne

pokania sa nedaju zladit s hlasnou a hektickou rockovou hudbou

hudbou, ktora nrpristane zlomenemu srdcu, ktore sa pre hriech

kajucne sklana pred Bohom.

Bozi Duch inspiruje aj piesne

a melodie, ktore umoznuju vieru a podopieraju v boji proti

hriechu, ako aj satanovi cez vzyvanie JeZisovho mena. Aj ked

su preniknute duchom boja, mozu mat silny' a dôrazny rytmus,

vždy vSak poznaceny' Božim Duchom.

VSetky "duchovne

piesne" maju duchovny' charakter. Vo svojej podstate vlastnia

nieco od Boha, JeZiSa Krista, Ducha Sväteho, nieco z BoZieho

sveta. Preto aj ich odtieň by mal byt duchovny.

Zdroj: ZVÁDZANIE V OBLATI HUDBY – M. Basilea Schlinková


HUDBA. 2

V ZAJATÍ ROCKOVEJ HUDBY

Aka hudba je teda pripustna pre krestana ktori chce ist v pravde ? Nato odpoveda Dawid Wilkerson autor znamej knihy( Dika a kriz ) je tot taka duchvovna hudba pri ktorej mozem prijat Jezisa Krista v pisme svatom sa hovori ze mame Boha oslavovat duchovnymi piesnami zalmami a chvalospevmi (Efezanom 5-18) (Kol. 3-16 ) Teda hudbu namame vyskrtnut u krestanskeho zivota David spieval s harfou a citarou v knihe zjavenia sv. apostola Jana 14-3 sa hovori o nadhernom speve novej piesne ktoru sa nemohol nik naucit nikdo okrem vyvolenych Mily priatel toto co citas je pre teba mozno sokom ale pokial si sa naozaj obratil od ducha tohto sveta potom mas co robit ti potrebujes klud ticho na modlidbu ti potrbujes cas na citanie duchovnej literatúry zvlast zivotov svatych a zdravej literatury ktora ta povedie k zovotu z jezisom a bude ta disponovat k duchovnemu studiu s pisma svateho.Ti nebudes mat cas aby si utracal hodiny pocuvanim hudby ktora ta odvadza od reality a od pravdy ze mame Boha denne milovat a jemu sluzit.Cele generacie nemali tuto takzanu modernu hudbu a dokazali zit aj bez nej a ich zivot bol casto velmi plodny a zili skucne krestansky.Zivot si ziada hrdinstvo a solu k obeti a kto ti ju dá ?

Nie tato hudba ale iba Jezis a nim zoslany duch svaty. Tato hudba odvadza od skutocnej pravdy a vedie cloceka do ulici svojho egoistickeho sveta a snenia pamataj ide o zivot a to o zivot vecny.

Nenechaj sa opajat alkoholom drogami necistoutou moralnou a duchovnou takzvanou modernou a inac necistou hudbou.

Pozri sa ako zili mnohe tieto idoly a hviezdy. Medzi takzvanu hudbu nepatril len rock ale i hudba sfer, hudba new age, Jean M. Jarre, Vangelis , Kitaro, Enya, a podobne. Nie je prekvapenim ze niektory co zdanlivo prijali Jezisa za svojho Pana zriekli sa vsetkeho a nechali si iba ( HUDBU) A NAKONIEC DOPADLI ZLE.

Varujuci je pripad určitej skupiny v USA takzvané „ JEŽIŠOVO HNUTIE “ vznik rockovej hudby a nazvu „ rock and roll“ Na zaciatku 50 rokov bol dis dzokej ALEN FREED medzi prvymi belochmi ktory sa zaoberali hudbou rythm and blues ktorá bola priamym predchodcom rock and rollu . Kompletný rodokmeň rock and rollu je woodoo - jazz –blues ( cize rock and roll)

Rock amd roll je akymsi spojenym medzi RYTM AND BLUES A KANTRY AND WESTERN .ALAN FREED bol jeden z prvych belochov ktory hrali túto kombináciu v rozhlasom programe a bol zmeteny ako ju pomenovat – pretoze jasne potreboval nove meno. Dostal v odpoved deti a mladeze bizardne navrhy - preto sa ju rozhodol pomenovat podla výrazu používanom v černošskom ghete : PRE PREDMANZELSKY SEX NA ZADNOM SEDALE AUTA.

A NAZOV ROCK AND ROLL BOL PRIJATY. David Tame ( neveriací autor ) vo svojej knihe tajná sila hudby hovorí o podstatnom faktore rock and rollu ktorým kde filozofickým základom je hedonizmus a anarchia.

KRESTANSKÝ ROCK JE DCÉROU SVETSKÉHO ROCKU. Niektorí sa snažia pokrenštancit démocku hudbu aby tak oslovilo mládych HOVORIA: Nato aby sme ich oslovili musime hovorit ich jazykom. Ale ak ích získali prečo ich získali ? Môžeme prekrentancit alkohol tým ze na flašu napíšeme niečo z evanjelia? Krestania to majú snád kupovat a predavat a ponukat aby tym získali opilcov a bezdomovcov pre Jezisa ?

Ani dobre pohnutky neosopravedlnuju nebiblicke a zle metody. Charizmatik Dawid Wilkerson vo svojej knihe „ PRILOZ TRUBKU K USTAM „ hovorí : jednym z dovodov preco bol odnaty duch Bozi z Jezisovho hnutia ( DUCHOVNE PREBUDENIE ) medzi takzvanymi HYPPIES nan prelome 60 -70 rokov bolo to ze sa NEDOKÁZALI VZDAT A ZRIEKNUT STAREJ HUDBY. Zriekli sa marihuany, heroinu, alkoholu, promiskuitneho sexu a dokonca sa vzdali aj perverzneho zivotneho stylu „ ALE ODMIETLY VZDAT SA MILOVANEHO ROCKU „

HOVORIM VAM, ŽE TÁTO ZÁVISTLOSŤ NA HUDBE JE ŤAŽŠIA AKO ZÁVISTLOSŤ NA DROGÁCH ALEBO NIKOTINE.

JE TO NAVACSIA MASOVÁ ZAVISTLOST V NOVODOBEJ SVETOVEJ HISTORII.

Toto hovorí David Wilkerson

Rockova hudba pouzivana a predvadzana v krestanskych kruhoch je rovnakeho satanskeho semena ako PUNK , HEAVY METAL, A INE DIABOLSKE KONCERTY.

E. VICKERNING, uvadza medzi znakom hudby ktora ma oslavovat Boha medzi inym toto : Nemala by prispievat k pokusaniu ci zvadzaniu novych alebo slabych veriacich. HUDBU KTORA PRIPOMINA NOVOOBRATENYM LUDOM ICH STARY ZIVOTNY STYL V HRIECHU TREBA ZAVRHNUT !!! Rozpad hudobnych zásad medzi sucastnymi krestanmi ukazuje na ducha kompromisu zo svetom, ktorý je vsak zasadne odmietany Božím slovom. Veriaci by mali v otazke huby nasledovat aj vyrok sv. Pavla : Vsetko co robite robte na slavu Boziu.Ako moze byt rockova hudba z jej korenmi v demonickych aktivytach z dokazanymi vplyvmi na city a telo pouzivat na sirenie evanjelia nasho Pana Jezisa Krista E.Vickernicg The kingo of muzic thad honnors. Ty co dnes vidia jasne vidia chybne a marne pokrestancovanie svetskej psychologie a jej praktik jednoduchym premenovanim na krestansku psichologiu a krestanske psichiatricke kliniky, nie su schopny vidiet ze zaviedli ten isty pomenovaci proces

Ked sa premenuvava svetska rockova hudba na krestansky rock tym ze sa prijmu krestanske texty.

Ved kedy sa stane nieco krestanskym len pokrenstanstenie terminologie a tym ze pred to napise meno Pana Jezisa Krista? Nemame volat strateny z kultury k pokaniu ? Strateny z kultury k pokaniu a spravodlisti radsej nez napodobnovat pochybnu kulturu??

Žiadne komentáre: